Tjenester

Spyling av tette rør

Høytrykkspyling av tette rør

Frossent overvannsrør, jmf. sandfang

Tømming av sandfang / slamkummer

Tømming av oljeutskillere

Tømming av oljeutskillere

Bildegalleri - AS Bærum Septik og Transportforretning

Tømming av septiktanker

Tømming av fettutskillere

Tømming av fettutskillere

Bildegalleri - AS Bærum Septik og Transportforretning

Tømming av mobile toaletter

Rørinspeksjon/TV-inspeksjon

Rørinspeksjon/TV-inspeksjon

Poseidon – høytrykkspyling av store rør

Poseidon – høytrykkspyling av store rør

Bildegalleri - AS Bærum Septik og Transportforretning

Farlig avfall

Rotkutting i rør

Rotkutting i rør

Sanering og kontroll av oljetanker

Sanering og kontroll av oljetanker

Klikk for å flytte kartet