Vårt firma har i mer enn 50 år vært kjent i markedet med våre slamsugerbiler.
Etter hvert er virksomheten utviklet til også å omfatte andre tjenester. Foruten slamsuging av septiktanker, fettutskillere og sandkummer kan vi tilby:

 • Tømming, rengjøring og tilstandskontroll av olje- og bensinutskillere
 • Tømming, rengjøring og tilstandskontroll av fyringsoljetanker og parafintanker
 • Utskifting av fyringsoljetanker og parafintanker
 • Transport av spesialavfall
 • Transport sv avfall/renovasjon på øyene
 • Innhenting av spillolje
 • Tømming av septiktanker og sandfang
 • TV-inspeksjon av rør anlegg
 • Høytrykkspyling av rør med diameter fra 2″ – 16″
 • Høytrykkspyling av store rør og kulverter med diameter opp til 2 meter.
 • Salg av tanker. Vi forhandler GUP-tanker fra “Flowtite Pipe and Tank” i Sandefjord