Vårt firma har i mer enn 70 år vært kjent i markedet med våre slamsugerbiler.
Etter hvert er virksomheten utviklet til også å omfatte andre tjenester. Foruten slamsuging av septiktanker, fettutskillere og sandkummer kan vi tilby:

  • Tømming, rengjøring og tilstandskontroll av olje- og bensinutskillere
  • TV-inspeksjon av røranlegg
  • Høytrykkspyling av tette rør
  • Tømming, rengjøring og tilstandskontroll av fyringsoljetanker og parafintanker
  • Sanering av fyringsoljetanker og parafintanker
  • Transport av spesialavfall
  • Transport av avfall/renovasjon fra øyene i Oslofjorden
  • Tømming av septiktanker og sandfang
  • Salg av tanker. Vi forhandler GUP-tanker fra “Flowtite Pipe and Tank” i Sandefjord