Vi tilbyr tømming, rengjøring og tilstandskontroll av fettutskillere. Tømming skal skje minst fire ganger pr år, eller avhengig av tankens kapasitet og type drift på stedet.

Har du en eller flere fettustkillere, så er man pålagt å ha en fast tømmeavtale med en godkjent transportør som oss. Vi innhenter og transporterer spesialavfall til godkjent behandlingsanlegg eller deponi.

Ønsker du å inngå en fast tømmeavtale eller ønsker ytterligere informasjon vedrørende dette så ta kontakt for tilbud.

Tømming av fettutskillere