Vi utfører rensing, sanering og kontroll av fyringsoljetanker og spilloljetanker.

Gamle oljetanker som graves opp må etter forskriftene rengjøres. Det må også skrives ut et tanksertifikat på at tanken er rengjort og fri for gasser for at vi skal kunne levere den på avfallsplassen. Det foretas også en måling etter rengjøringen, tanken er da klargjort og klar for levering.

Nedgravde olje/parafin og fyringsolje tanker kan tetthetsprøves og godkjennes for videre bruk. Vi har kvalifikasjon og utstyr til dette.