Vi kan foreta rørinspeksjon av dine rør. Vi har hjulpet personer og bedrifter i mer enn 70 år og er lokalkjent i området.

Rørinspeksjon / TV inspeksjon benyttes for å avdekke lekkasjer, forstoppelser / fortetninger eller for å få en tilstandsvurdering av dine rør. Rørinspeksjon benyttes også for å kartlegge en rør trasse, utføre fallmålinger, kumregistrering, kumpeiling og som etterkontroll av nye røranlegg.

Har man rør det ofte oppstår problemer med, kan det være lurt å ringe oss for å avtale en inspeksjon av røret med TV kamera. Ta kontakt for tilbud.