Vi kan spyle opp fortetninger i tette rør med våre høytrykkspylebiler. Våre ansatte har lang erfaring, og står gjerne til tjeneste.

Det kan være flere årsaker til en fortetning. En høytrykkspyling vil som regle fjerne årsaken til fortetningen, men mindre det er større feil på selve røret. Dette kan undersøkes nærmere med en rørinspeksjon som vi også kan utføre. Ved gjentatte fortetninger bør røret kontrolleres.

I de tilfellene hvor det er røtter i spillvannsledningene eller støpejernsrør med korrodering, kan vi utføre rensing med roterende rørrenser. Det sier seg selv at dette er en tøff behandling. Det vil imidlertid kunne løse et midlertidig problem før senere rehabilitering.

Høytrykkspyling kan også benyttes ved rengjøring av gårdsplasser og fasader.