Thora og Bjørn Johansen bodde i 1949 på Store Stabekk Gård i Gamle Drammensveien. En 3200 liters tank og et kompressoranlegg ble montert på en bensindrevet Matford. Det var en stor bil den gangen. Willy, som er eldste sønn begynte i firmaet som hjelpemann. Thorbjørn, som er den yngste av brødrene var for liten den gangen, men gikk inn i firmaet da han ble gammel nok.

I dag heter firmaet AS Bærum Septik og Transportforretning, og blir drevet av Thorbjørn Johansen. Idag er både 2, 3 og 4 generasjon aktive i firmaet. Firmaet har i dag flere Scania tankbiler, og arbeids-området er også betydelig utvidet. Ved siden av tømming av septiktanker, som vi fremdeles utfører, kan vi i dag også utføre en del andre oppdrag.

Vi har i dag biler med påmontert høytrykkspyleutstyr, ADR kombinerte slamsugere med høytrykkspyler, ADR-slamsugebil for spesialavfall, slamsugerbiler, og vi kan også utføre TV-inspeksjon av rør. Ved siden av A/S Bærum Septik og Transport-forretning eier også Thorbjørn Johansen firmaet Akershus Tankrenovasjon AS, som ble 30 år i l997. Dette firmaet har ved siden av slamsugerbiler og høytrykkspylebil også en båt som er i bruk til slamtømming på øyene i Indre Oslofjord.

Fra venstre Willy, Thorbjørn og Bjørn Johansen. Vår første septikbil.

Fra venstre Willy, Thorbjørn og Bjørn Johansen. Vår første septikbil.

Denne traileren ver ferdig i 1974.

Denne traileren ver ferdig i 1974. Lastekapasitet 30 000 liter. Verdens største septikbil.