Høytrykkspyling av tette rør

Vi kan spyle opp fortetninger i tette rør med våre høytrykkspylebiler. Våre ansatte har lang erfaring, og står gjerne til tjeneste. Det kan være flere årsaker til en fortetning. En høytrykkspyling vil som regle fjerne årsaken til fortetningen, men mindre det er større feil på selve røret. Dette kan undersøkes nærmere med en rørinspeksjon som [...]

Tømming av sandfang / slamkummer

Vi utfører tømming av sandfang for vaskehaller, bilverksteder og bensinstasjoner. Tømming skjer etter behov, men vi tilbyr også fast tømmeavtale. Ta kontakt for prisoverslag. Vi tømmer også overvannskummer / gatesluk og drenskummer. En overvannskum er en kum som tar unna regnvannet, over tid så blir disse fulle av sand og slam og bør derfor tømmes. [...]

Tømming av oljeutskillere

Vi tilbyr tømming, rengjøring og tilstandskontroll av oljeutskillere. Krav til tømming av oljeutskillere er minimum en gang pr år, eller oftere ved behov. Du som avfallsbesitter er pålagt å vite om dine tømmeintervaller i din kommune. Det er også krav om prøvetaking av oljeutskiller mimimum to ganger pr år. Både tømming og prøvetaking av oljeutskillere [...]

Tømming av septiktanker

Vi tilbyr tømming og slamsuging av septiktanker. Vi tømmer alt fra vanlige septiktanker, lukkede tanker og minirenseanlegg. Septiktanken bør tømmes regelmessig (hvert år), hvis ikke kan det oppstå problemer som kan medføre store utgifter for forurenseren. Hvis septiktanken blir full, vil slam og avfallstoffer flyte rett igjennom septiktanken. Har man avløp som går til en [...]

Tømming av fettutskillere

Vi tilbyr tømming, rengjøring og tilstandskontroll av fettutskillere. Tømming skal skje minst fire ganger pr år, eller avhengig av tankens kapasitet og type drift på stedet. Har du en eller flere fettustkillere, så er man pålagt å ha en fast tømmeavtale med en godkjent transportør som oss. Vi innhenter og transporterer spesialavfall til godkjent behandlingsanlegg [...]

Tømming av mobile toaletter

Vi tømmer mobile toaletter og fyller de igjen med rent vann og sanitærveske. Skal toalettet stå en stund på samme plass kan vi også legge inn tømming som fast oppdrag, slik at våre kunder ikke trenger å tenke på å bestille tømming. Vi kommer da automatisk til avtalt tid. Vi tømmer mobile toaletter i Oslo og [...]

Rørinspeksjon/TV-inspeksjon

Vi kan foreta rørinspeksjon av dine rør. Vi har hjulpet personer og bedrifter i mer enn 70 år og er lokalkjent i området. Rørinspeksjon / TV inspeksjon benyttes for å avdekke lekkasjer, forstoppelser / fortetninger eller for å få en tilstandsvurdering av dine rør. Rørinspeksjon benyttes også for å kartlegge en rør trasse, utføre fallmålinger, [...]

Poseidon – høytrykkspyling av store rør

Dette er en spesialitet som vi utfører på oppdrag med det største bilmonterte høytrykkspyleutstyret for rensing og spyling av store rør og kulverter med diameter opp til 2 meter. Vannforbruk her er 1000 l / pr min – med 150 meters lengde. Dette er 3 ganger så effektivt som en vanlig spylebil. Dette er særdeles [...]

Farlig avfall

Vi transporterer farlig avfall som det trengs ADR kompetanse på. Eksempler på farlig avfall kan være tankrensingsavfall fra oljetanker og kjemikalietanker. For å frakte farlig avfall, er det et krav om ADR kompetansebevis, dette har vi.

Rotkutting i rør

Av og til forekommer det inntrengning av røtter i avløpsrør. Rundt røttene kan det bygge seg opp store mengder papir og lignende. Dette fører videre til at rørene tetter seg. Vi fjerner røttene med roterende kjettingdyse, som med hjelp av vanntrykk sviver rundt og kjettingen kutter røttene. Ved rotkutting jobber spyleoperatørene og TV-operatøren sammen for å [...]

Sanering og kontroll av oljetanker

Vi utfører rensing, sanering og kontroll av fyringsoljetanker og spilloljetanker. Gamle oljetanker som graves opp må etter forskriftene rengjøres. Det må også skrives ut et tanksertifikat på at tanken er rengjort og fri for gasser for at vi skal kunne levere den på avfallsplassen. Det foretas også en måling etter rengjøringen, tanken er da klargjort [...]