Vi utfører tømming av sandfang for vaskehaller, bilverksteder og bensinstasjoner.

Tømming skjer etter behov, men vi tilbyr også fast tømmeavtale. Ta kontakt for prisoverslag.

Vi tømmer også overvannskummer / gatesluk og drenskummer. En overvannskum er en kum som tar unna regnvannet, over tid så blir disse fulle av sand og slam og bør derfor tømmes.

Dette er kummer som er fulle og som er plassert ut på parkeringsplasser, gangveier, hovedveier, private gårdsplasser,

Konsekvenser av fulle sandfang / slamkummer/rister kan føre til blokkering av utløpet av selve kummen, vannet stiger og dette kan skape store skader på eiendom og materiell.
Det anbefales å ha en fast tømmerutine for kummer, dette er vi behjelpelig med.

Våre kunder er typisk gårdeiere, boligsameier, kommuner, private hus med kummer mm.

Tømming av sandfang / slamkummer