Vi tilbyr tømming, rengjøring og tilstandskontroll av oljeutskillere. Krav til tømming av oljeutskillere er minimum en gang pr år, eller oftere ved behov.

Du som avfallsbesitter er pålagt å vite om dine tømmeintervaller i din kommune. Det er også krav om prøvetaking av oljeutskiller mimimum to ganger pr år.

Både tømming og prøvetaking av oljeutskillere er statlige krav.

Link til Klima og forurensingsdirektoratet vedrørende drift av oljeutskillere:

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2949/ta2949.pdf

Vi tilbyr fast tømming av oljeutskillere, ønsker man ytterligere informasjon vedrørende dette så ta gjerne kontakt.

Våre kunder kommer fra Oslo, Akershus og Buskerud.

Typiske kunder er:
Bensinstasjoner
Bilverksteder

Vaskehaller / garasjeanlegg

Tømming av oljeutskillere