Av og til forekommer det inntrengning av røtter i avløpsrør. Rundt røttene kan det bygge seg opp store mengder papir og lignende. Dette fører videre til at rørene tetter seg. Vi fjerner røttene med roterende kjettingdyse, som med hjelp av vanntrykk sviver rundt og kjettingen kutter røttene.

Ved rotkutting jobber spyleoperatørene og TV-operatøren sammen for å kunne kvalitetssikre at røtter blir fjernet på en optimal måte.

Ved roterende kjettingdyse vil brekkasje på rør gå på kundens ansvar. Ved bruk av kjettingdyse så avklares dette alltid med kunde i forkant.