Vi tilbyr tømming og slamsuging av septiktanker. Vi tømmer alt fra vanlige septiktanker, lukkede tanker og minirenseanlegg.

Septiktanken bør tømmes regelmessig (hvert år), hvis ikke kan det oppstå problemer som kan medføre store utgifter for forurenseren. Hvis septiktanken blir full, vil slam og avfallstoffer flyte rett igjennom septiktanken. Har man avløp som går til en sandfiltrering vil dette sannsynligvis tette seg til etter kort stund. Har man avløp som går til sjø vil man ikke merke problemer med det første, men dette fører til forurensing av nærmiljøet.
Vi tømmer septiktanker med bil og fartøy. Fartøy brukes da det skal tømmes eks. på øyene i Oslo-fjorden.

Har du noen spørsmål vedrørende septiktanktømming, eller ønsker å benytte deg av våre tjenester – så ta kontakt.

Tømming av septiktanker